van Egmondlaan 5                  5583 VA Waalre                  Tel & Fax: 040-2218973

laatste pagina update: 23-08-1998. Update PUNTBOEK 3.0 staat onder keuze 'demo/update/bugfixes'.

Nieuwe ontwikkelingen 1998 14-04-1998


BEP Software bestaat uit een aantal (ex)-docenten uit het VO met een jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling en implementatie van software in een onderwijsomgeving. Aanvankelijk werd voor iedere toepassingsmogelijkheid in het onderwijs ontwikkeld, zoals een complete geautomatiseerde schooladministratie, educatieve programmatuur of raamwerksystemen.

Later hebben we ons gespecialiseerd in hulpmiddelen om het werk van docenten en schoolleiders effectiever te maken. Dit type software staat organisatorisch direct onder de schooladministratiepakketten zoals SCHOOLFACT, SCHOLIS, LEAD en SCHOOL2000 en met een aantal van deze pakketten is uitwisseling van gegevens mogelijk.

Er zijn twee produkttypen te onderscheiden in de software zoals hierboven omschreven. Enerzijds is er programmatuur voor het oplossen van allerlei planningsproblemen, zoals ROOSTERBORD en OUDERBORD, anderzijds produceren we hulpmiddelen bij de verwerking van grote hoeveelheden toetsresultaten door docenten en schooladministratie, zoals PUNTBOEK en KLASBOEK.

Kenmerkend voor onze software-produkten is de uitermate gebruikersvriendelijke en eenduidige 'USER-INTERFACE'. Eenvoud en duidelijkheid in de structuur van de pakketten betekent dat de gebruikershandleidingen nagenoeg overbodig zijn en ondersteuning minimaal: door onze ervaring ter zake sluit het gebruik naadloos aan op de onderwijspraktijk.

Producten

Medewerkers en Samenwerkingen

Wijzigingen voor schooljaar 96-97

Demodiskettes, updates en bugfixes (per 23-08-98)

Vaak gestelde vragen

Nieuwe ontwikkelingen 97-98

Puntboek-windows